Sisustusideed

Tasuta tarne alates 250€

Üld- ja müügitingimused


Tarmeco Trade OÜ(edaspidi Teenuse osutaja), registrikoodiga 16711696, ja klient, kes vormistab e-poes tellimuse (edaspidi Klient), sõlmivad käesoleva e-poe kasutuslepingu (edaspidi Leping).

 • Müügitingimuste kehtivus
  1.1. Müügitingimused kehtivad e-poe Klientide ja Teenuse osutaja Tarmeco Trade OÜ vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
  1.2. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
  1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Müüja vahelisi suhteid Müüja hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
  1.4. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.storehouse.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
  1.5. Müüja ja Klient soovivad kaubelda veebilehel www.storehouse.eekaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Veebilehel tellimust vormistades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

 • Hinnakiri
  2.1. Müüja e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ilma transpordikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%.
  2.2. Transpordi hind kuvatakse kliendile ostukorvis pärast kohaletoimetamisviisi valikut.
  2.3. Transpordi hind sõltub tellitava kauba suurusest ning kulleri valikust.
  2.4. Juhul, kui tellimuses on esitatud rohkem kui üks kaubaühik, siis süsteem arvestab transpordihinna automaatselt ühe toote kohta. Transpordi hind on kajastatud Ostukorvi lehel ja Müüja poolt esitatud tellimuse kinnitusel/arvel.
  2.5. Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu ning teha transpordi kampaaniaid. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

 • Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine
  3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Lisa ostukorvi”.
  3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.
  3.3. Esitatud tellimust, st kui Kliendile on saadetud e-mailile tellimuse kinnitus koos tellimuse numbriga, enam klient muuta ei saa. Muudatuste tegemiseks tuleb pöörduda info@storehouse.eevõi klienditeenindusse telefonil  +372 56080500
  3.4. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole.
  3.5. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Klienti esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

 • Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
  4.1 . Kui Kliendi poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Kliendiga eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.
  4.2. Kullerfirma toimetab tooted Kliendi poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik. Kaup transporditakse maja välisukse juurde, hoonesisene logistika on eraldi kokkuleppel.
  4.3. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
  4.4. Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt  toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).
  4.5. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon e-posti aadressile info@storehouse.eevõi helistada kontakttelefonile +372 56080500
  4.6. Saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 5-10 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist.
  4.7. NB! Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul alates tellimuse vormistamise hetkest.

 • Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
  5.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.NB! Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
  5.2. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.
  5.3. Tagastatav kaup peab olema pakendis ning taganemisavaldus peab olema Müüjale saadetud kirjalikult meilile info@storehouse.ee14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
  5.4. Kliendi tasutud summa tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole 14 päeva jooksul peale avalduse esitamist e-posti aadressile info@storehouse.ee
  5.5. Kauba tagastamise kulu kannab Klient, va p 5.6.
  5.6. Müüja kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st valet toodet).
  5.7. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Müüja endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.
  5.8. Tagastada ei saa spetsiaalselt eritellimusel Kliendile valmistatud Kaupu. (Täpsema info saamiseks pöördu klienditeeninduse poole)

 • Pretensiooni esitamise aeg ja kord
  6.1. Vastavalt Võlaõigusseaduseleon Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksultootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest ühe aasta jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
  6.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Müüjat probleemist e-posti aadressil info@storehouse.ee ning esitama järgmise informatsiooni:
  – nimi ja kontaktandmed;
  – toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod);
  – tellimuse nr. (saadetud eelnevalt tellimuses esitatud e-mailile)
  Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Müüjalt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.
  6.3. Peale pretensiooni esitamist kohustub Müüja Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 15 päeva jooksul.
  6.4. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote/detaili parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui keeldub õigustamatult toote/detaili parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote/detaili parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.
  6.5. Müüja ei vastuta:
  – Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;
  – defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
  – toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

 • Vastutus ja vääramatu jõud
  7.1. Müüja vastutab Kliendi ees Müüja poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  7.2. Klient vastutab Müüja ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
  7.4. Müüja ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

 • Muud tingimused
  8.1. Müüja kasutab Kliendi esitatud informatsiooni (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Müüja ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel, tellimuse töötlemiseks või kauba Kliendile saatmiseks.
  8.2. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.
  8.3. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.
  8.4. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
  8.5. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin.
  Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
  8.6. Klient võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole. ODR-platvormi leiab siit!